mainflash

Produkty | 3R Multi Systémy

3R Multi Systémy

3R Multi Systémy prenášajú užívateľské rozhranie softvéru z 3R TQC a 3R AMI, čím umožňujú ich ovládanie a zobrazovanie výsledkov na ľubovoľnú vzdialenosť.
3R Multi Systémy umožňujú multitasking s 3R TQC, alebo 3R AMI systémami. Takto je možné vykonávať merania s viacerými meracími hlavami a viacerými meracími prístrojmi súčasne. Tieto prístroje môžu byť taktiež centrálne riadené, konfigurované a spravované. Údaje zo všetkých prístrojov sa zlučujú a možno ich postúpiť na ďalšie spracovanie. Softvér umožňuje zisťovanie mechanických vlastností materiálov alebo identifikáciu materiálov napr. na viacerých produkčných linkách súčasne, pričom tieto aktivity sú koordinované z jedného miesta.

3R mAMI

Softvér 3R mAMI umožňuje multitasking s viacerými 3R AMI systémami. Takto je možné vykonávať merania s viacerými meracími hlavami a s viacerými meracími zariadeniami súčasne. Meracie zariadenia možno centrálne riadiť, konfigurovať a spravovať. Údaje zo všetkých prístrojov sa zlučujú a možno ich postúpiť na ďalšie spracovanie. Napríklad je možné vykonávať merania na viacerých produkčných linkách súčasne a koordinovať ich z jedného miesta.

3R mTQC

Softvér 3R mTQC umožňuje multitasking s viacerými 3R TQC systémami. Takto je možné vykonávať merania s viacerými meracími hlavami a viacerými meracími prístrojmi súčasne. Tieto prístroje môžu byť taktiež centrálne riadené, konfigurované a spravované. Údaje zo všetkých prístrojov sa zlučujú a možno ich postúpiť na ďalšie spracovanie. Napríklad je možné vykonávať merania mechanických veličín materiálov na viacerých produkčných linkách súčasne a koordinovať ich z jedného miesta.