mainflash

Produkty

3R AMI

3R AMI produkty sú určené na automatickú identifikáciu, triedenie, alebo na výstupnú či vstupnú kontrolu produktov resp. ich materiálových vlastností. Výhody: rýchlosť, nedeštrukčnosť, vysoká citlivosť a spoľahlivosť, neobmedzený počet triedených skupín a automatické vytvorenie skupín, jednoduché a užívateľsky nenáročné ovládanie...

3R TQC

Produkty 3R TQC sú určené na nedeštrukčné meranie pevnosti, tvrdosti alebo iných materiálových vlastností. Možno ich použiť všade tam, kde je potrebné poznať vlastnosti materiálu, či už kvôli nasledujúcim krokom výrobného procesu, alebo schopnosti zaručiť zákazníkom nimi požadované vlastností materiálu...

3R AQC

Systém 3R AQC je systém určený na nedeštrukčné meranie vlastností materiálov a ich prepojenie s nastaveniami stroja. Umožňuje automatickú kompenzáciu kolísania vlastností materiálov a tým zabezpečuje vysokú kvalitu výrobkov takmer nezávislú od materiálu. Výhody: rýchle prispôsobenie sa konkrétnej technológii a stroju, robustnosť, ...

3R Multi Systeme

3R Multi Systémy prenášajú užívateľské rozhranie softvéru z 3R TQC a 3R AMI, čím umožňujú ich ovládanie a zobrazovanie výsledkov na ľubovoľnú vzdialenosť.

3R ___T Software

Softvérové balíky 3R ___T zmenia vaše údaje na informácie o vašich výrobkoch, zákazníkoch, dodávateľoch alebo tiež pacientoch. Z nepotrebných údajov Vám tieto softvérové balíky pomôžu získať cenné informácie. Údaje môžete triediť, môžete zisťovať závislosti medzi nimi a pod. Balíky sú použiteľné v každom odvetví i v každej oblasti pôsobenia.

Speziallösungen

Špeciálne riešenia šité zákazníkovi na mieru v oblasti získavania a spracovania dát, monitorovania procesov, procesného riadenia a adaptívneho riadenia procesov - 3R AQC systém - sú tiež pevnou súčasťou nášho sortimentu ...