mainflash

Produkty | 3R AQC

3R AQC

Systém 3R AQC je systém určený na nedeštrukčné meranie vlastností materiálov a ich prepojenie s nastaveniami stroja. Umožňuje automatickú kompenzáciu kolísania vlastností materiálov a tým zabezpečuje vysokú kvalitu výrobkov takmer nezávislú od materiálu. Výhody: rýchle prispôsobenie sa konkrétnej technológii a stroju, robustnosť, ...
Tento systém sa používa na prispôsobenie parametrov strojov resp. procesov aktuálnym vlastnostiam vstupného materiálu.

Tým sa skracuje čas potrebný na prestavovanie a zabehnutie strojov a minimalizuje sa výroba nepodarkov a s ňou spojené náklady. Je možné spracovávať aj materiál s meniacimi sa vlastnosťami a pritom vyrábať produkty nezmenenej kvality.

Vo väčšine prípadov je systém 3R AQC integrovaný priamo v stroji, no môže byť tiež zabudovaný externe do výrobnej linky, pričom bude so strojom komunikovať.

Tento systém je určený rovnako pre výrobcov strojov, ako aj pre ich užívateľov. K hlavným oblastiam využitia patria stroje resp. technológie na spracovanie drôtov, tyčí a plechov, no možné sú aj iné spôsoby použitia, napr. pri spracovaní rúr, profilov atď.