mainflash

Produkty | 3R TQC

3R TQC

Produkty 3R TQC sú určené na nedeštrukčné meranie pevnosti, tvrdosti alebo iných materiálových vlastností. Možno ich použiť všade tam, kde je potrebné poznať vlastnosti materiálu, či už kvôli nasledujúcim krokom výrobného procesu, alebo schopnosti zaručiť zákazníkom nimi požadované vlastností materiálu...
Systém 3R TQC je určený na nedeštrukčné meranie pevnosti, tvrdosti a iných materiálových vlastností.

Výhody

Rýchlosť - Meranie štandardne netrvá dlhšie než 1 sekundu. Možné sú dokonca i kratšie meracie časy.

Presnosť - Presnosť je na rovnakej úrovni, ako pri klasických testovacích metódach (ťahová skúška, skúška tvrdosti, ...)

Nedeštrukčnosť - Vďaka 3R TQC sa dá 100%-tná vstupná alebo výstupná kontrola vlastností materiálu realizovať i tam, kde doteraz nebola možná, alebo bola pridrahá. Vďaka tomu je možné i nepretržité zaznamenávanie kvality.

Citlivosť a spoľahlivosť - Vysokú citlivosť a spoľahlivosť systému sme dosiahli použitím multifrekvenčnej metódy vírivých prúdov spolu s špeciálnymi matematickými modelmi a veľmi výkonnými algoritmami.

Jednoduchosť a nenáročné ovládanie - Pri tvorbe softvéru 3R AMI sme kládli dôraz na jednoduchosť. Nenáročné ovládanie je jedným z našich najdôležitejších kritérií.

Princíp - na získavanie údajov sa používa multifrekvenčná meracia metóda vírivých prúdov, ktorá je vhodná pre všetky vodivé a /alebo magnetické materiály. Získané namerané hodnoty sú automaticky spracované pomocou integrovaných matematických modelov a algoritmov.

Cieľové veličiny - Najčastejšie meranými veličinami sú mechanické vlastnosti materiálov, medzi ktoré patrí napríklad medza klzu, medza pevnosti, deformácia na medzi pevnosti, deformácie pri roztrhnutí, tvrdosť, atď., alebo aj testovanie jednotlivých zložiek v štruktúre materiálov.

Hardvér - spoločnosť 3R Technics vyvinula systém 3R TQC špeciálne pre prístroj MAGNATEST® D od firmy Foerster, ktorý pracuje na princípe metódy vírivých prúdov, čím umožňuje nedeštrukčné meranie pevnosti, tvrdosti alebo iných materiálových vlastností materiálov.

Aplikácie - Možné sú ako statické, tak i dynamické merania. Testovaný materiál môže mať rôzne tvary -od tabúľ a pásov z plechu cez drôty, tyče a rúry až po rôzne profily a diely.

3R TQC Standard

Tento softvér obsahuje komplexný matematický model, čím je zaručená vysoká presnosť a stabilita. Umožňuje zaznamenávať 6 a viac cieľových veličín súčasne, pričom merací hardvér je riadený automaticky.

3R TQC Standard T

Tento softvér obsahuje komplexný matematický model, čím je zaručená vysoká presnosť a stabilita. Umožňuje vypočítavať 6 a viac cieľových veličín súčasne. Vďaka načítavaniu údajov z textového súboru nie je softvér závislý od meracieho hardvéru a preto môže byť použitý na výpočet ľubovoľných cieľových veličín z rôznych oblastí a priemyselných odvetví.

3R TQC Basic

Tento softvér obsahuje zjednodušený matematický model, ktorého výhodou je malý počet kalibračných vzoriek. Dokáže pracovať s maximálne 6 cieľovými veličinami. Merací hardvér je riadený automaticky.

3R TQC Basic T

Tento softvér obsahuje zjednodušený matematický model, ktorého výhodou je malý počet kalibračných vzoriek. Dokáže pracovať s maximálne 6 cieľovými veličinami. Vďaka načítavaniu údajov z textového súboru nie je softvér závislý od meracieho hardvéru a preto môže byť použitý na výpočet ľubovoľných cieľových veličín z rôznych oblastí a priemyselných odvetví.

3R mTQC

Softvér 3R mTQC umožňuje multitasking s viacerými 3R TQC systémami. Takto je možné vykonávať merania s viacerými meracími hlavami a viacerými meracími prístrojmi súčasne. Tieto prístroje môžu byť taktiež centrálne riadené, konfigurované a spravované. Údaje zo všetkých prístrojov sa zlučujú a možno ich postúpiť na ďalšie spracovanie. Napríklad je možné vykonávať merania mechanických veličín materiálov na viacerých produkčných linkách súčasne a koordinovať ich z jedného miesta.