mainflash

Produkty | 3R ___T

3R ___T Softvér

Softvérové balíky 3R ___T zmenia vaše údaje na informácie o vašich výrobkoch, zákazníkoch, dodávateľoch alebo tiež pacientoch. Z nepotrebných údajov Vám tieto softvérové balíky pomôžu získať cenné informácie. Údaje môžete triediť, môžete zisťovať závislosti medzi nimi a pod. Balíky sú použiteľné v každom odvetví i v každej oblasti pôsobenia.
Softvérové balíky 3R ___T boli vyvinuté na vyhodnocovanie a analýzu údajov. Na tento účel boli zavedené inteligentné modely a vysokovýkonné algoritmy, ktoré umožňujú riešenie rôznych úloh z oblasti vyhodnocovania a analýzy údajov. Môžu byť použité na riešenie rozličných úloh v oblasti triedenia alebo jednoduchých approximačných úloh až po zobrazovanie komplexných viacparametrických nelineárnych závislostí.

Nezáleží na tom, či ide o parametre týkajúce sa produktov, zákazníkov, pacientov atď., alebo o výpočet cieľových veličín resp. ich predpovedanie. Rozhodujúce je len využitie týchto údajov pri konkrétnej úlohe na dosiahnutie určitého zámeru.

Vďaka tomu, že výmena údajov sa uskutočňuje prostredníctvom textových súborov, nie sú tieto softvérové balíky závislé od spôsobu získavania údajov ani od hardvéru na získavanie údajov. Preto ich možno použiť na výpočet ľubovoľných cieľových veličín. Na prianie zákazníka je možné vytvoriť ďalšie špeciálne možnosti výmeny údajov.

Ovládanie je veľmi jednoduché a intuitívne.

Vďaka tomu možno použiť softvérové balíky v rôznych odvetviach priemyslu a služieb.

3R AMI T

3R AMI T je softvér nezávislý od spôsobu získavania údajov a tým aj od meracieho hardvéru. Používa rovnaké matematické modely a algoritmy ako 3R AMI softvér s tým rozdielom, že kalibrovacie a testovacie údaje sa získavajú z textových súborov, nie z meracieho hardvéru. Výsledky sa uchovávajú taktiež v textových súboroch. Na prianie zákazníka je možné vytvoriť aj iné možnosti vstupu a výstupu údajov.

Vďaka nezávislosti od hardvéru a použitia moderných matematických modelov a veľmi výkonných algoritmov je možné použiť softvér nielen na identifikáciu materiálov, ale aj na identifikáciu a triedenie ľubovoľných údajov týkajúcich sa výrobkov, zákazníkov či pacientov. Teda všade, kde možno nájsť podobnosť údajov.

3R TQC Standard T

Tento softvér obsahuje komplexný matematický model, čím je zaručená vysoká presnosť a stabilita. Umožňuje vypočítavať 6 a viac cieľových veličín súčasne. Vďaka načítavaniu údajov z textového súboru nie je softvér závislý od meracieho hardvéru a preto môže byť použitý na výpočet ľubovoľných cieľových veličín z rôznych oblastí a priemyselných odvetví.

3R TQC Basic T

Tento softvér obsahuje zjednodušený matematický model, ktorého výhodou je malý počet kalibračných vzoriek. Dokáže pracovať s maximálne 6 cieľovými veličinami. Vďaka načítavaniu údajov z textového súboru nie je softvér závislý od meracieho hardvéru a preto môže byť použitý na výpočet ľubovoľných cieľových veličín z rôznych oblastí a priemyselných odvetví.