mainflash

Produkty | 3R AMI

3R AMI

3R AMI produkty sú určené na automatickú identifikáciu, triedenie, alebo na výstupnú či vstupnú kontrolu produktov resp. ich materiálových vlastností. Výhody: rýchlosť, nedeštrukčnosť, vysoká citlivosť a spoľahlivosť, neobmedzený počet triedených skupín a automatické vytvorenie skupín, jednoduché a užívateľsky nenáročné ovládanie...
3R AMI systém je určený na automatickú identifikáciu, triedenie, alebo na výstupnú či vstupnú kontrolu produktov resp. ich materiálových vlastností.

Výhody

Rýchlosť - Meranie štandardne netrvá dlhšie než 1 sekundu. Možné sú dokonca i kratšie meracie časy.

Nedeštrukčnosť - Vďaka 3R AMI sa dá 100%-tná vstupná alebo výstupná kontrola druhu materiálu realizovať i tam, kde doteraz nebola možná, alebo bola pridrahá.

Citlivosť a spoľahlivosť - Vysokú citlivosť a spoľahlivosť systému sme dosiahli použitím multifrekvenčnej metódy vírivých prúdov spolu so špeciálnymi matematickými modelmi a veľmi výkonnými algoritmami.

Jednoduchosť a nenáročné ovládanie - Pri tvorbe softvéru 3R AMI sme kládli dôraz na jednoduchosť. Vyznačuje sa predovšetkým neobmedzeným počtom skupín a ich automatickým nastavením. Cieľom je dosiahnuť spoľahlivé výsledky už pri použití malého počtu kalibračných vzoriek, a to bez potreby zaškolenia a akejkoľvek špeciálnej úpravy vzoriek. Predovšetkým rýchlo a nedeštrukčne.

Princíp - na získavanie údajov sa používa multifrekvenčná meracia metóda vírivých prúdov, ktorá je vhodná pre všetky vodivé a /alebo magnetické materiály. Získané namerané hodnoty sú automaticky spracované pomocou integrovaných matematických modelov a algoritmov.

Hardvér - spoločnosť 3R Technics vyvinula systém 3R AMI špeciálne pre prístroj MAGNATEST® D od firmy Foerster, ktorý pracuje na princípe metódy vírivých prúdov, čím umožňuje automatickú identifikáciu materiálov.

Aplikácie - Možné sú ako statické, tak i dynamické merania. Testovaný materiál môže mať rôzne tvary -od tabúľ a pásov z plechu cez drôty, tyče a rúry až po rôzne profily a diely.

3R AMI T

3R AMI T je softvér nezávislý od spôsobu získavania údajov a tým aj od meracieho hardvéru. Používa rovnaké matematické modely a algoritmy ako 3R AMI softvér s tým rozdielom, že kalibrovacie a testovacie údaje sa získavajú z textových súborov, nie z meracieho hardvéru. Výsledky sa uchovávajú taktiež v textových súboroch. Na prianie zákazníka je možné vytvoriť aj iné možnosti vstupu a výstupu údajov.

Vďaka nezávislosti od hardvéru a použitia moderných matematických modelov a veľmi výkonných algoritmov je možné použiť softvér nielen na identifikáciu materiálov, ale aj na identifikáciu a triedenie ľubovoľných údajov týkajúcich sa výrobkov, zákazníkov či pacientov. Teda všade, kde možno nájsť podobnosť údajov.

3R mAMI

Softvér 3R mAMI umožňuje multitasking s viacerými 3R AMI systémami. Takto je možné vykonávať merania s viacerými meracími hlavami a s viacerými meracími zariadeniami súčasne. Meracie zariadenia možno centrálne riadiť, konfigurovať a spravovať. Údaje zo všetkých prístrojov sa zlučujú a možno ich postúpiť na ďalšie spracovanie. Napríklad je možné vykonávať merania na viacerých produkčných linkách súčasne a koordinovať ich z jedného miesta.