mainflash

Firma

Bočná stena osobneho auta - nedeštrukčné testovanie

Firma bola založená v júni 2003 vo Švajčiarsku ako ”Spin-off” firma odčlenením od Federálnej vysokej školy technickej (ETH) v Zürichu. V decembri 2004 bola založená jej sesterská firma na Slovensku.

Naše produkty zvyšujú kvalitu Vašich produktov a zabezpečujú 100%-tnú vstupnú a výstupnú kontrolu.

Medzi našich zákazníkov patria rôzni výrobcovia - od výrobcov polotovarov, cez výrobcov strojov a zariadení, až po výrobcov konečných produktov.

Ponúkame hotové systémové riešenia, ako aj špeciálne riešenia šité zákazníkom na mieru.

Jednou z našich silných stránok je získavanie údajov optimalizované pre konkrétnu aplikáciu a ich inteligentné spracovanie a vyhodnocovanie.

Preto vyvíjame koncepty merania a softvérové balíky, v ktorých možno nájsť moderné matematické modely a vysokovýkonné algoritmy, ako aj moderné spoľahlivé meracie metódy.

Prinášame priemyselné využitie moderných metód.