mainflash

3R Technics

Zisťovanie vlastností

3R TQC
 
3R TQC systém sa používa na nedeštrukčné testovanie materiálov . Umožňuje 100%-tnú online kontrolu vlastností materiálov ako napr. Rm, Rp0,2, Ag, tvrdosť atď. 

Identifikácia materiálov

3R AMI
 
3R AMI systém bol vyvinutý na nedeštrukčné rozpoznávanie materiálov . Umožňuje automaticky triediť neobmedzené množstvo druhov materiálov ako aj ich tepelných spracovaní.
 

3R Technics ponúka know-how a skúsenosti pri vývoji a implementácii do praxe v nasledujúcich oblastiach: nedeštrukčné testovanie materiálov, triedenie materiálov, nedeštrukčná identifikácia materiálov, nedeštrukčné zisťovanie mechanických vlastností materiálov (Rm, Rp0.2, A50, exponent spevnenia n, koeficient anizotropie R, meranie tvrdosti, hĺbka zakalenia, oduhličenie), testovanie štruktúry materiálu, oddelenie/roztriedenie šarží, zámena materiálu, rozpoznanie materiálov, triedenie materiálov, metódy vírivých prúdov, online kontrola, online oprava, kontrola procesov, optimalizácia procesov, 100%-ná kontrola, adaptívna regulácia procesov, meranie a záznam dát, vývoj snímačov a senzorov, spracovanie dát, analýza dát, merací koncept, elektromagnetické testovacie metódy, magnetoinduktívne skúšky, vývoj softvéru;

Spracovanie dát

Softvérové balíky 3R___T sú určené na vysoko efektívne spracovanie dát a ich analýzu. Na tento účel boli implementované inteligentné modely a vysoko výkonné algoritmy.

Špeciálne riešenia

Špeciálne riešenia ušité zákazníkom na mieru v oblastiach merania, záznamu a spracovania údajov, monitorovania a kontroly procesov a adaptívnej regulácie sú neoddeliteľnou súčasťou našej ponuky produktov. Túto skupinu reprezentuje 3R AQC systém.